Giới thiệu

Vườn dược liệu

Bidiphar

Đạt chuẩn

GACP - WHO

Để chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng những sản phẩm từ nguồn gốc dược liệu sạch có hàm lượng hoạt chất cao, Bidiphar – Dược Bình Định đã đầu tư vùng dược liệu hơn 75 hecta theo tiêu chuẩn Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc của Tổ chức Y tế thế giới (GACP – WHO).

Năm 2015, Bidiphar triển khai dự án Trồng dược liệu sạch theo tiêu chuẩn thực hành tốt trồng trọt và thu hái tạo chuỗi sản phẩm nâng cao giá trị dược liệu (GACP-WHO) tại xã An Toàn, huyện An Lão, Bình Định. Sự ra đời của dự án giúp Bidiphar hoàn toàn chủ động, kiểm soát nguồn dược liệu sạch, không phụ thuộc vào nguồn dược liệu thu hái tự nhiên hoặc nhập khẩu. Đồng thời dự án giúp bảo tồn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng dược liệu, các sản phẩm từ dược liệu. Sự ra đời của dự án còn góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm và nâng cao đời sống kinh tế cho lao động địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự án gồm 2 phần chính

Trung tâm nghiên cứu
và chế biến dược liệu

Đây là nơi lưu trữ và phát triển nguồn gen các loại dược liệu tự nhiên; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chọn, tạo thuần hóa và phát triển các loại giống cây dược liệu đặc trưng cho khí hậu á nhiệt đới, cung cấp giống cây dược liệu có chất lượng và năng suất cao phục vụ cho nhu cầu sản xuất dược liệu. Nghiên cứu quy trình kỹ thuật về trồng trọt, chế biến, chiết xuất dược liệu và tinh dầu dược liệu phù hợp theo nguyên tắc GACP-WHO.

Khu nuôi trồng
dược liệu

Triển khai trồng trên quy mô lớn theo quy trình đã nghiên cứu.

  • >75 ha Diện tích vùng dược liệu Bidiphar rộng hơn 75 ha.
  • 1.200 m Được trồng ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển.
  • 28,3 oC Nhiệt độ bình quân lớn nhất: 28,3 oC.
  • 17 oC Nhiệt độ bình quân nhỏ nhất: 17oC.
  • 70-75 % Độ ẩm không khí mùa khô.
  • 85-90 % Độ ẩm không khí mùa mưa.

Xây dựng Trung tâm nghiên cứu và chế biến dược liệu: Đây là nơi lưu trữ, phát triển nguồn gen và ươn giống các loại dược liệu tự nhiên; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chọn, tạo thuần hóa và phát triển các loại giống cây dược liệu đặc trưng cho khí hậu á nhiệt đới, cung cấp giống cây dược liệu có chất lượng và năng suất cao phục vụ cho nhu cầu sản xuất dược liệu. Nghiên cứu quy trình kỹ thuật về trồng trọt, chế biến, chiết xuất dược liệu và tinh dầu dược liệu phù hợp theo nguyên tắc GACP-WHO.

Khu nuôi trồng dược liệu: Vùng trồng dược liệu của Bidiphar được triển khai theo tiêu chuẩn GACP – WHO và đảm bảo các tiêu chuẩn:

  • 3 Không: Không thuốc trừ sâu, không thuốc kích thích tăng trưởng, không hóa chất bảo quản
  • 3 Có: Có nguồn giống tốt, có hoạt chất cao, ổn định và có quy trình chuẩn …

Hiện vườn dược liệu của Bidiphar đã trồng được 12 loài dược liệu quý trên mô hình lớn như: cây thìa canh, cà gai leo, đinh lăng, chè dây, đương quy, đảng sâm, ba kích, hà thủ ô… Trong đó, 4 loại dược liệu đã được Bộ Y tế chứng nhận GACP-WHO gồm: đương quy, chè dây, thìa canh, cà gai leo.

Vùng dược liệu Dây thìa canh

Vùng dược liệu Chè dây