Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

BIDIPHAR

BinhDinh Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: +84 (256) 3846500 – 3846040 – 3847798 | Fax: +84 (256) 3846846

Email: info@bidiphar.com | Website: http://www.bidiphar.com

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: +84 (256) 3846500 – 3846040 – 3847798

Fax: +84 (256) 3846846

Email: info@bidiphar.com

Website: http://www.bidiphar.com

Xin vui lòng điền thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể