Giới thiệu

Tầm nhìn & sứ mệnh

Tầm nhìn

Năm 2026: Top 5 Công ty Dược phẩm Việt Nam. Đến năm 2030: Top 3 Công ty Dược phẩm Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

SỨ MỆNH

CHĂM SÓC SỨC KHỎE – CHIA SẺ NIỀM VUI

Tiên phong tạo ra sản phẩm và dịch vụ tốt nhất nhằm chăm sóc sức khỏe người Việt Nam.

SỨ MỆNH NỘI BỘ

Tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, đảm bảo đời sống vật chất và phong phú về tinh thần cho cán bộ nhân viên

Giá trị cốt lõi

TÂM - TRÍ - TIẾN

Tâm:

Tâm sáng - Tâm soi - Tâm thấu hiểu

Tâm sáng: Minh bạch; Trung thực; Giữ cam kết, lời hứa

Tâm soi: Luôn thấy mình là gốc rễ của vấn đề; Gương mẫu, soi mình trước khi soi người

Tâm thấu hiểu: Tôn trọng và lắng nghe để thấu hiểu và tìm giải pháp để giải quyết các nhu cầu chính đáng của đồng nghiệp, khách hàng, đối tác.

Trí:

Rõ mục tiêu - Hợp tác tốt - Ham học hỏi

Rõ mục tiêu: Làm việc luôn có mục tiêu/KPIs; Lập kế hoạch, báo cáo và ra quyết định dựa trên dữ liệu

Hợp tác tốt: Tôn trọng khác biệt – Kết nối đồng nghiệp – Quyết liệt tới cùng vì mục tiêu chung

Ham học hỏi: Liên tục học tập các kiến thức về quản trị, chuyên môn, các kỹ năng… để áp dụng vào trong công việc và làm tinh nhuệ bản thân, đội ngũ

Tiến:

Dũng cảm – Sáng tạo – Tiên phong

Dũng cảm: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Không ngại khó, không bỏ cuộc

Sáng tạo: Luôn đổi mới, sáng tạo trong công việc

Tiên phong: Tiên phong ứng dụng KHCN và chuyển đổi số để tạo sự khác biệt

Triết lý kinh doanh

1. Lấy nhân lực làm nền tảng
2. Lấy thị trường làm định hướng
3. Lấy khoa học công nghệ làm động lực
4. Lấy hiệu quả làm mục tiêu
5. Lấy niềm tin khách hàng làm thước đo giá trị

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Chất lượng - Hiệu quả - Thoả mãn khách hàng