Giới thiệu

Tầm nhìn & sứ mệnh

Tầm nhìn

Đến năm 2025, Bidiphar nằm trong top 5 Công ty dược phẩm hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

SỨ MỆNH

Chăm sóc sức khỏe – Chia sẻ niềm vui

Tạo ra sản phẩm và cung cấp dịch vụ chất lượng cao phù hợp nhất theo nhu cầu điều trị và chăm sóc sức khỏe của người dân, chia sẻ niềm vui với đối tác, khách hàng, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết

Là nền móng cho mọi hoạt động, sự đoàn kết của các thành viên trong mái nhà chung Bidiphar là sức mạnh gắn kết tập thể thành một khối, tạo nên sức mạnh tổng thể vì những thành công chung của Công ty.

Nhiệt huyết

Thực hiện công việc với nỗ lực cao nhất của bản thân nhằm hoàn thành tốt những công việc đã định và được giao.

Tận tâm

Tận tâm với từng sản phẩm, tận tâm với từng khách hàng. Luôn cố gắng mang hết sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu đề ra. Luôn hành động vì lợi ích và sự phát triển của công ty.

Sáng tạo

Là định hướng trong từng công việc, không ngừng sáng tạo, cải tiến nâng cao hiệu quả trên cơ sở mang lại những giá trị, lợi ích cho công ty, cho khách hàng và cộng đồng. Sáng tạo làm nên sự khác biệt của Bidiphar.

Trách nhiệm

Trách nhiệm với công việc, lời nói, hành động của mình để cống hiến cho sứ mệnh của công ty. Mỗi thành viên Bidiphar luôn đề cao trách nhiệm với sản phẩm, khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng.

Trân trọng

Mỗi CBNV Bidiphar luôn phải biết trân trọng. Trân trọng công việc, trân trọng sản phẩm, trân trọng khách hàng, đối tác và trân trọng đồng nghiệp. Điều này chính là trân trọng bản thân.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Chất lượng - Hiệu quả - Thoả mãn khách hàng