NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin, Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh nội dung đầu tư Nhà máy sản xuất dược phẩm Bidiphar Betalactam tại Công ty TNHH Bidiphar Betalactam

13/04/2018

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: Bidiphar-CBTT-NQ-Dieu-chinh-noi-dung-DP-Betalactam.pdf

 

TIN LIÊN QUAN