Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng
Chuyên môn
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
Chuyên môn:
Đảm bảo chất lượng
Nơi làm việc:
CN Nhơn Hội,
Ngày hết hạn:
30/06/2024
Chuyên môn:
Thủ kho
Nơi làm việc:
Trụ sở chính,
Ngày hết hạn:
31/05/2024
Chuyên môn:
Thủ kho
Nơi làm việc:
Trụ sở chính,
Ngày hết hạn:
31/12/2024
Chuyên môn:
Bán hàng (Sales)
Nơi làm việc:
Trụ sở chính,
Ngày hết hạn:
30/04/2024