Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng
Chuyên môn
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
Chuyên môn:
Bán hàng (Sales)
Nơi làm việc:
Trụ sở chính,
Ngày hết hạn:
01/10/2023
Chuyên môn:
Hành chính, Nhân sự
Nơi làm việc:
Trụ sở chính,
Ngày hết hạn:
01/10/2023
Chuyên môn:
Bán hàng (Sales)
Nơi làm việc:
CN Cần Thơ,CN Đà Nẵng,CN Đăk Lăk,CN Đồng Nai,CN Hà Nội,CN Hải Phòng,CN Khánh Hòa,CN Kiên Giang,CN Nghệ An,CN Phú Thọ,CN Quảng Ngãi,CN Quảng Trị,CN Thanh Hóa,CN Tiền Giang,CN TPHCM,CN Tuy Phước,Trụ sở chính,
Ngày hết hạn:
Chuyên môn:
Kế toán
Nơi làm việc:
CN Cần Thơ,CN Hà Nội,CN Hải Phòng,CN Quảng Trị,CN Tiền Giang,CN TPHCM,
Ngày hết hạn:
Chuyên môn:
Dược
Nơi làm việc:
CN Cần Thơ,CN Đà Nẵng,CN Đồng Nai,CN Hà Nội,CN Hải Phòng,CN Phú Thọ,CN Quảng Trị,CN Tiền Giang,CN TPHCM,Trụ sở chính,
Ngày hết hạn: