NHÀ ĐẦU TƯ

Thay đổi nội dung “Nguyên nhân công ty không thực hiện hết số lượng đăng ký” tại Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 162/BC – DBD ngày 28/01/2021

03/02/2021

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

BC-KQ-giao-dich-cp-quy.pdf

 

TIN LIÊN QUAN