NHÀ ĐẦU TƯ

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định thống nhất đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

04/04/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

Download:

So_KHDT_thong_nhat_gia_han_DHCD_thuong_nien_2020

TIN LIÊN QUAN