NHÀ ĐẦU TƯ

Quyết định HĐQT số: 1405/QĐ-HDDQT2021 ngày 28/12/2021 V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty

28/12/2021

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

20211228-DBD-CBTT-bo-nhiem-PTGD-Banh-Thi_Ngoc-Quynh.pdf

 

TIN LIÊN QUAN