Sản phẩm

Kydheamo 2A HC

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

Sản phẩm này chỉ dùng theo chỉ dẫn của Bác sỹ.