NHÀ ĐẦU TƯ

Nghị quyết thông qua phương án bán phần vốn của công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định tại công ty CP Muối và Thực phẩm Bình Định

17/06/2015

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: NQ_THONG_QUA_PHUONG_AN_BAN_PHAN_VON_CUA_CTCPD.pdf

 

TIN LIÊN QUAN