NHÀ ĐẦU TƯ

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2020

10/02/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

225-TB-ngay-dang-ky-cuoi-cung-du-DHCD2021-nhan-co-tuc-2020.pdf

 

TIN LIÊN QUAN