Thông tin mời thầu

Gói thầu: Thi công tường rào thuộc công trình Nhà máy SX Dược Bidiphar, KKT Nhơn Hội

05/08/2023

Facebook

Tin tức khác