NHÀ ĐẦU TƯ

Công ty cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) bố cáo: Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần.

26/02/2013

Thực hiện Quyết định số 3439/QĐ-CTUBND ngày 20/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định và Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định ngày 26/02/2013.

 

Kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2014, Công ty cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần, với các thông tin chi tiết như sau: 

1. Tên Công ty: 

Bằng tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Bằng tiếng Anh : BINH DINH PHARMACEUTICAL AND MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt        : BIDIPHAR

2. Trụ sở chính :   498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại                     :   056. 3846500                                    Fax      :           056. 3846846 

Website                        :   www.bidiphar.com                             Email:   info@bidiphar.com

 

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100259564 do Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định cấp ngày 1 tháng 3 năm 2014. 

 

4. Ngành nghề kinh doanh: 

– Sản xuất dược phẩm, dược liệu.

– Bán buôn dược phẩm, dược liệu; dụng cụ, vật tư ngành y tế.

– Bán lẻ dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm.

– Dịch vụ bảo quản thuốc. Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc. Dịch vụ tư vấn quản lý bảo đảm chất lượng trong sản xuất
  thuốc. Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm.

– Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.

– Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng. Sản xuất muối

  I ốt.

– Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi
  chất dinh dưỡng.

– Mua bán máy móc thiết bị y tế. Mua bán, lắp đặt các thiết bị văn phòng.

– Mua bán hóa chất, vắc xin, sinh phẩm miễn dịch, hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực y tế.

– Sản xuất lọ, ống thủy tinh dùng cho công nghiệp dược phẩm, tiêu dùng.

– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

– Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, nhà kho, văn phòng làm việc.

– Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, dụng cụ trong lĩnh vực y tế và sản xuất dược phẩm.

– Sản xuất, mua bán, lắp đặt thiết bị cơ điện lạnh, hệ thống cung cấp không khí lạnh tiệt trùng, hệ thống cung cấp ô
  xy, ni tơ phục vụ ngành y tế; Sản xuất, mua bán vật tư nông, lâm nghiệp; Trồng và chế biến sản phẩm từ cây công
  nghiệp ngắn và dài ngày; Sản xuất, chế biến gỗ; Mua bán hàng nông, lâm sản, thủ công mỹ nghệ; Khai thác và chế
  biến khoáng sản.

 

5. Vốn điều lệ: 268.627.000.000đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tám tỷ sáu trăm hai mươi bảy triệu đồng)

 

6. Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông      :           Nguyễn Văn Quá                       Chủ tịch HĐQT,                         Tổng Giám đốc.

Bà        :           Phạm Thị Thanh Hương            Phó Chủ tịch HĐQT,     Phó Tổng Giám đốc.

Ông      :           Nguyễn Thanh Giang                Thành viên HĐQT,        Phó Tổng Giám đốc.

Ông      :           Huỳnh Ngọc Oanh                     Thành viên HĐQT,        Phó Tổng Giám đốc.

Bà        :           Nguyễn Thị Mai Hoa                  Thành viên HĐQT,        Kế toán trưởng.

Ông      :           Nguyễn Văn Thịnh                    Thành viên HĐQT.

Bà        :           Nguyễn Thị Mai Anh                  Thành viên HĐQT.

 

7. Thành viên Ban kiểm soát:

Bà        :           Huỳnh Ngọc Bạch Phượng        Trưởng ban.

Ông      :           Nguyễn Ngọc Dũng                   Thành viên.

Bà        :           Trình Phương Mai                     Thành viên. 

 

8. Người đại diện theo pháp luật: 

Ông      :            Nguyễn Văn Quá                      Tổng Giám đốc.

 

Công ty cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

                                                                                                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                                                       CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                                                                                                           (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                                                    NGUYỄN VĂN QUÁ

 

TIN LIÊN QUAN