NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

05/04/2018

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: 

CBTT-NQ-thay-doi-noi-dung-CTDH-co-dong-2018.pdf

 

TIN LIÊN QUAN