NHÀ ĐẦU TƯ

Bidiphar công bố thông tin về chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

15/03/2017

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: CV230-CBTT-Hop-DHCD-2017.pdf

 

TIN LIÊN QUAN