NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017 sau kiểm toán

30/06/2017

Vui lòng download ở đường link dưới đây:

Download: Bidiphar-BCTC-Hopnhat-Ban-nien-2017-Sau-kiem-toan.pdf

TIN LIÊN QUAN