Tin tức

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016

27/04/2016

Sáng ngày 27/4/2016, Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Có 1.022 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 82% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và các tờ trình về một số vấn đề khác. 

Năm 2015, Bidiphar thực hiện vượt mức các kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, trong đó: doanh thu tiêu thụ đạt 1.266 tỷ đồng, tăng trưởng 98% so với năm 2014, lợi nhuận đạt 215 tỷ đồng và mức chi cổ tức đạt 15%/VĐL. 

Phát huy các lợi thế cơ bản đang có, Bidiphar định hướng chiến lược và đưa các giải pháp cho năm kế hoạch 2016: Tiếp tục đầu tư dự án trồng và chiết xuất dược liệu theo tiêu chuẩn GACP quy mô 300 ha tại An Toàn, An Lão; hoàn thành các thủ tục pháp lý để đầu tư thành lập Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ chuyên sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao (thuốc điều trị ung thư, thuốc đông khô) theo tiêu chuẩn GMP-PIC, đầu tư mới dây chuyền sản xuất thuốc Cephalosporin theo tiêu chuẩn GMP – EU, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm tạo nguồn để thực hiện các dự án đầu tư mới, tập trung phát triển hệ thống phân phối mạnh và bền vững, chiếm lĩnh thị phần nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh chuẩn bị cho việc hội nhập TPP, Asean. 

Năm 2016, Bidiphar cũng đặt chỉ tiêu kinh doanh với doanh thu thuần tăng trưởng 11%, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 15%. Đại hội đã biểu quyết thông nhất 100% các nội dung đưa ra tại Hội nghị và cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2016. 

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Rapidshare

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Cổ đông đặt câu hỏi cho Đoàn Chủ tọa Đại hội

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đoàn đại diện trả lời câu hỏi của cổ đông

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Cổ đông biểu quyết thông qua chương trình Đại hội Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Bà Lê Thị Kiều My – đại diện Đoàn thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

 

Facebook

Tin tức khác