Thông tin mời thầu

Tiền đấu thầu – mua sắm mua sắm các thiết bị phục vụ trung tâm nghiên cứu

27/09/2023

Kính gửi nhà cung cấp thiết bị phục vụ nghiên cứu – RD,

Hiện tại Bidiphar dự định mua thiết bị phục vụ nghiên cứu, chúng tôi gửi thông tin yêu cầu cơ bản đến quý công ty.

Quý công ty xem qua thông tin đính kèm:

+ Xác nhận đáp ứng hay không đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật của bên bidiphar (file exel đính kèm).

+ Bảng báo giá dự toán đính kèm các thiết bị.

Chúng tôi nhận hồ sơ đến hết 09h00 ngày 06/10/2023

Hồ sơ quý công ty gửi về địa chỉ mail: banqlda@bidiphar.com và cc: ktnb@bidiphar.com

File đính kèm:

Máy trộn hoàn tất
Máy dập viên xoay tròn
Hệ thống tạo hạt
Máy bao phim

 

Facebook

Tin tức khác