Thông tin mời thầu

Thư mời mua sắm Tài Sản chưa qua sử dụng

16/02/2024

Thông báo bổ sung giá đề xuất và gia hạn thư mời mua tài sản: Tại đây
Thư mời mua tài sản chưa qua sử dụng: Tại đây

Facebook

Tin tức khác