Thông tin mời thầu

THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU “BẢNG LED PHỤC VỤ HỘI TRƯỜNG”

03/01/2024

Kính gửi: Quý Công Ty tại Bình Định

Ban QLDA Công ty CP Dược – Trang TBYT Bình Định (Bidiphar) trân trọng thông báo tới Quý công ty thư mời chào giá mua sắm bảng LED theo hồ sơ mời chào cạnh tranh rút gọn đính kèm.

– Thời gian báo giá trước 11h00 ngày 08/01/2024 thông qua:

+ Email: muasam@bidiphar.com Hoặc nộp qua website mua sắm: https://muasam.bidiphar.com/
Trân Trọng cảm ơn!

Ban QLDA

– Lưu ý:

+ Tiêu đề email nhà cung cấp báo giá đặt theo quy định: “ DBD – BANGLED- <Tên NCC>”

+ Ngoài ra quý công ty có thể tham khảo thông tin trên website bidiphar gói này hoặc các gói khác theo đường link:

Thông tin mời thầu Archives – Bidiphar hoặc https://muasam.bidiphar.com/

Trân trọng cảm ơn!

Ban QLDA

Nội dung file đính kèm:
File đính kèm

Facebook

Tin tức khác