NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

04/04/2019

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

Download:

Bidiphar-TB-hop-DHCD-thuong-nien-2019.pdf

TIN LIÊN QUAN