NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo của VSD về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền, ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2020

15/08/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

TB_VSD_huy_DS_nguoi_so_huu_CK_thuc_hien_quyen

 

TIN LIÊN QUAN