Thông tin mời thầu

Thiết kế, cung cấp, chế tạo, lắp đặt, đánh giá, chuyển giao hệ thống HVAC, BMS, EMS thuộc dự án nhà máy thuốc vô trùng thể tích nhỏ

18/05/2024

Download

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu : Thiết kế, cung cấp, chế tạo, lắp đặt, đánh giá, chuyển giao hệ thống HVAC, BMS, EMS thuộc dự án nhà máy thuốc vô trùng thể tích nhỏ 

 

Kính gửi : Các đơn vị sản xuất / Kinh doanh hệ thống HVAC, BMS, EMS.

Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), Địa chỉ: Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Điện thoại: 0256.3846500. Trân trọng mời các đơn vị sản xuất / kinh doanh hệ thống HVAC, EMS, BMS tham gia dự thầu hàng hóa cho gói thầu: Thiết kế, cung cấp, chế tạo, lắp đặt, đánh giá, chuyển giao hệ thống HVAC, BMS, EMS thuộc dự án nhà máy thuốc vô trùng thể tích nhỏ với thông tin mời dự thầu như sau:

+ Thời gian gửi thông báo mời thầu (kèm mẫu Thỏa thuận không tiết lộ thông tin và hồ sơ đánh giá NCC): Từ 15h00 ngày 14/05/2014 9h00 ngày 20/05/2024

 

  • Sau khi nhà thầu xác nhận tham gia, chúng tôi sẽ gửi Thỏa thuận không tiết lộ thông tin và hồ sơ đánh giá NCC.
      - Sau khi nhà thầu gửi lại bản kí thỏa thuận không tiết lộ thông tin, chúng tôi sẽ  phát hành HSMT đến Quý Công Ty
 
  •   + Thời gian phát hành HSMT: Từ 9h00 ngày 20/05/2024 đến 9h00 ngày 08/06/2024

+ Thời gian mở hồ sơ dự thầu : 09h15 ngày 08/06/2024, tại Văn Phòng Bidiphar.

+ Nhà thầu nhận Hồ sơ mời thầu :

·        Bảng cứng tại văn phòng công ty Bidiphar.

·        Hoặc bảng scan có đóng dấu được Bidiphar gửi qua email.

– Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu:

+ Bản cứng Nhà thầu nộp trực tiếp về trụ sở Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), địa chỉ (498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp.Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định) kèm USB bảng chào giá file pdf và excel.

+ Bản mềm yêu cầu nhà thầu nộp trên website đấu thầu của Bidiphar tại địa chỉ: https://muasam.bidiphar.com/.

+ Người liên hệ nộp hồ sơ dự thầu : Mr.Khang – 0375752779

 – Hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải có giá trị tối thiểu là 120 ngày kể từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ dự thầu 09h00 ngày 08/06/2024.

Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), kính mời các đơn vị cung cấp tham gia dự thầu hàng hóa cho gói thầu trên.

Trân trọng thông báo !

Facebook

Tin tức khác