NHÀ ĐẦU TƯ

Quyết định số: 1217/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2020 V/v Thông qua chủ trương thoái hóa vốn đầu tư

18/12/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

CBTT-thong-qua-chu-truong-thoai-von-dau-tu.pdf

 

TIN LIÊN QUAN