NHÀ ĐẦU TƯ

Quyết định số 110/QĐ-HĐQT về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

13/11/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

2020-DBD-CBTT-QD-Thong-qua-PA-muaCP-lam-CP-quy.pdf

 

TIN LIÊN QUAN