NHÀ ĐẦU TƯ

NQ HĐQT V/v Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/02/2022

Vui lòng Dowload ở đường Link dưới đây:

 

Download:

20220225-DBD-Ngay-DK-cuoi-cung-DHDCD-thuong-nien-2022.pdf

 

TIN LIÊN QUAN