Thông tin mời thầu

Mời thầu: TVGS 2 – TƯ VẤN GIÁM SÁT GÓI THẦU XL2

12/01/2024

Kính gửi Quý Công ty,

Công ty CP Dược – Trang TBYT Bình Định (Bidiphar) trân trọng thông báo tới Quý công ty kế hoạch triển khai gói thầu “TVGS 2 – TƯ VẤN GIÁM SÁT GÓI THẦU XL2”.

Quý công ty vui lòng xem thông tin trên Thông báo mời thầu này và xác nhận tham gia vào địa chỉ email: banqlda@bidiphar.com. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách nộp Hồ sơ chào giá

Cách thức nhà thầu nộp hồ sơ chào giá: Email muasam@bidiphar.com Hoặc nộp qua website mua sắm: https://muasam.bidiphar.com/

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung file đính kèm: Thông báo mời thầu

Facebook

Tin tức khác