Thông tin mời thầu

Mời thầu: THIẾT BỊ KIỂM NGHIỆM GIAI ĐOẠN 1 THUỘC DỰ ÁN NHÀ MÁY THUỐC VÔ TRÙNG THỂ TÍCH NHỎ

15/06/2024

THÔNG BÁO MỜI THẦU RỘNG RÃI

Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar).

Địa chỉ: Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) thông báo mời thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Thiết Bị Kiểm Nghiệm Giai Đoạn 1 thuộc dự án nhà máy thuốc vô trùng thể tích nhỏ

2. Thời gian:

Thời gian gửi thư mời và hồ sơ mời thầu: Từ 11h00 ngày 15/06/2024.
Thời gian kết thúc nhận Hồ sơ dự thầu: 09h00 ngày 15/07/2024.
Thời gian mở Hồ sơ dự thầu: 09h30 ngày 15/07/2024.

3. Phương thức nhận/gửi hồ sơ/làm rõ thông tin:

– Cách thức Nhà cung cấp nhận hồ sơ mời thầu:

+ Nhà cung cấp gửi thông báo xác nhận tham dự gói thầu bằng email chính thức của Nhà cung cấp.

+ Cách thức Nhà cung cấp làm rõ thông tin: Qua email banqlda@bidiphar.com.

– Cách thức Nhà cung cấp nộp hồ sơ dự thầu:

+ Nộp qua trang web đấu thầu của Bidiphar: muasam.bidiphar.com.

+ Nộp qua mail: muasam@bidiphar.com (Hồ sơ dự thầu nộp không đúng địa chỉ mail được xem là không hợp lệ)

4. Điện thoại liên lạc của người phụ trách gói thầu: 0375752779 – Đỗ Duy Khang.

Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu nêu trên.

3. Nội dung file đính kèm: Thông báo mời thầu rộng rãi

Facebook

Tin tức khác