Tin tức

Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết TW5 và tình hình Biển Đông

13/04/2012

Ngày 15/9/2012, Đảng bộ Bidiphar đã tổ chức Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết TW5 và tình hình Biển Đông

Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu là Đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy công ty, lãnh đạo các Phòng ban, Các Đoàn thanh niên ưu tú.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Đức – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định truyền đạt 5 chuyên đề của Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 5, Khoá XI:  Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 ( Khoá X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”; “Một số vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”, đặc biệt là thông tin thời sự về tình hình biển Đông và Luật biển.

Với sự truyền đạt có tính khái quát cao, đồng chí đã giúp các đại biểu hiểu và nắm rõ những điểm mới, những nội dung trọng tâm của các kết luận và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), hiểu thêm về tình hình biển Đông và Luật Biển.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khuê – Thường trực Đảng ủy thay mặt Ban tổ chức đã hoan nghênh tinh thần học tập nghiêm túc của cán bộ, đảng viên có mặt tại hội nghị và đề nghị các đại biểu tiếp tục dành thời gian nghiên cứu để hiểu sâu, nắm chắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết, vận dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2012.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết TW5 và tình hình Biển Đông

Toàn cảnh Hội Nghị

Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết TW5 và tình hình Biển Đông

Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết TW5 và tình hình Biển Đông

Đồng chí Nguyễn Quang Đức – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định
truyền đạt 5 chuyên đề của Nghị quyết

 

Facebook

Tin tức khác