NHÀ ĐẦU TƯ

Giải trình LNST TNDN tại báo cáo KQHĐKD năm 2017 thay đổi từ 10% trở lên so với năm 2016

30/03/2018

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: Bidiphar-giai-trinh-LNST-TNDN.pdf

 

TIN LIÊN QUAN