Thông tin mời thầu

Gia hạn thời gian nộp HSDT gói thầu “Mua sắm máy đóng hộp cho phân xưởng kem mỡ nước”

27/10/2023

Kính gửi Quý Công Ty cung cấp máy đóng hộp,

Ban QLDA Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) trân trọng thông báo tới Quý công ty thời gian gia hạn nộp HSDT cho gói “Mua sắm máy đóng hộp cho phân xưởng kem mỡ nước” của Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) cụ thể như sau:

Thời gian đóng thầu được gia hạn tới: 09h00 ngày 10/11/2023
Thời gian mở thầu: 09h30 ngày 10/11/2023

Nội dung chi tiết: File đính kèm

Link website đầu thầu Bidiphar: https://muasam.bidiphar.com/

Facebook

Tin tức khác