Tin tức

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar1 tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2014

13/04/2014

Ngày 10.03.2014, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2014. Đây là hoạt động hằng năm của công ty nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, đồng thời thể hiện sự minh bạch, dân chủ trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và cũng là dịp Công ty để tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Tham dự Hội nghị  với sự tham gia của lãnh đạo công ty Bidiphar, lãnh đạo công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar1 cùng Trưởng các phòng ban, phân xưởng của công ty Bidiphar 1, Đoàn thanh niên công ty và 102 Đại biểu đại diện cho 384 CBCNV- LĐ ở các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2013. Bên cạnh đảm bảo việc làm với thu nhập tăng so với năm trước, thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công ty còn khuyến khích cán bộ, công nhân viên thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Công ty cũng đã cử hàng chục lượt cán bộ tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn về nghiên cứu và sản xuất dược phẩm, hàng trăm công nhân tham dự các lớp tái đào tạo ISO và GMP.

Với các chính sách và phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nhân viên, năm 2013 lực lượng lao động của Bidiphar 1 đã có hơn 60 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh được áp dụng làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng.

Thông qua Hội nghị đại biểu người lao động, Ban giám đốc Công ty có điều kiện nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên, từ đó đề ra các giải pháp mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2014 trên cơ sở chăm lo chu đáo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và Cổ đông đầu tư.

Năm 2013, công ty Bidiphar 1 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế, thu nhập bình quân của người lao động tăng so với năm trước.

Hội nghị đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các giải pháp chủ yếu: tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện tốt các yêu cầu thực hành sản xuất thuốc tốt GMP của Tổ chức Y tế thế giới WHO, tiến tới đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng quốc tế GMP- PICs, đồng thời tiếp tục phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa quy trình công nghệ, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đi đôi với kiểm soát tốt các chi phí sản xuất nhằm đảm bảo giá thành phù hợp, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Năm 2014, công ty Bidiphar 1 phấn đấu đạt doanh thu, lợi nhuận trước, cổ, thu nhập bình quân của người lao động tăng so với năm trước.

Đại hội kết thúc thành công lúc 17h00 cùng ngày.

Một số hình ảnh về Đại Hội:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar1 tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2014

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar1 tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2014

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar1 tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2014

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar1 tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2014

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar1 tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2014

Facebook

Tin tức khác