NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 223/NQ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và nhận tạm ứng cổ tức 2020

10/02/2022

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

224-CBTT-DK-cuoi-cung-du-DHCD2021-nhan-tam-ung-co-tuc-2020.pdf

 

TIN LIÊN QUAN