NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, thôi giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ

04/01/2021

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

cv46-CBTT-24h-2021.pdf

 

TIN LIÊN QUAN