NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin kết quả giao dịch CP của Công Đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định

28/08/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

CBTT_KQ_Giao_Dich_Cong_Doan_Bidiphar

 

TIN LIÊN QUAN