NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 1220/BC-DBD ngày 19/12/2020

19/12/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

1221-CBTT-giao-dich-mua-CP-quy.pdf

 

TIN LIÊN QUAN