NHÀ ĐẦU TƯ

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2017 và chi trả cổ tức năm 2016

10/02/2016

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: Bidiphar-Chot-DSCĐ-du-ĐHĐ-Co-Đong-2017-Va-Chi-Co-Tuc-2016.pdf

 

TIN LIÊN QUAN