Tin tức

Bidiphar: Tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2020

18/01/2020

Sáng ngày 18/01/2020, tại Hội trường Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có các vị Thành viên HĐQT, Ban điều hành, 173 đại biểu đại diện cho hơn 1000 người lao động Công ty, cùng với đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Bình Định. 

Khai mạc Hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hương – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty, đại diện cho Ban TGĐ báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Bidiphar đạt tổng doanh thu bán hàng 1.323 tỷ đồng, lợi nhuận từ SXKD 173 tỷ đồng; thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng. Bidiphar tiếp tục được bình chọn là Top 10 Công ty Dược Việt Nam 2019, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt nam, do tổ chức Vietnam Report và báo Vietnamnet thực hiện đánh giá. Bên cạnh đó, công tác thi đua sản xuất, an toàn bảo hộ lao động, thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống và công tác đối thoại với người lao động được Công ty quan tâm sát sao, đã tạo niềm tin đối với người lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Trong chương trình Đại hội cũng thông qua các báo cáo về kết quả Hội nghị người lao động các cấp, tình hình hoạt động Công đoàn Công ty trong năm 2019, Báo cáo công khai tài chính năm 2019 và báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, thỏa ước lao động tập thể và đối thoại định kỳ tại Công ty.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận và đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Bà Phạm Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Công ty – đại diện Người sử dụng lao động đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch Hội đồng quản trị Bidiphar đã biểu dương tinh thần vượt khó của toàn thể CBCNV Công ty, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, mặc dù đây là một năm rất khó khăn đối với Công ty. Ông tin rằng với tinh thần đoàn kết từ HĐQT, BĐH, toàn thể CBCNV, Công ty sẽ hoàn thành tốt các kế hoạch, chỉ tiêu của năm 2020 và đảm bảo ổn định việc làm cũng như gia tăng phúc lợi cho toàn thể người lao động của Công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng –Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định cũng khen ngợi những nỗ lực và kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm 2019. Ông cũng chúc mừng các đồng chí trong Ban điều hành đã triển khai tốt Quy chế dân chủ, quy chế đối thoại định kỳ trong toàn thể người lao động. Ông đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp với Ban điều hành và người lao động thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động và thực hiện tốt các quy định về đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, nhằm phát huy quyền làm chủ của NLĐ một cách hiệu quả và thiết thực trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, Hội nghị đã diễn ra hoạt động tổng kết khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Sau gần 04 giờ làm việc khẩn trương, công khai nghiêm túc, Hội nghị Người lao động năm 2020 của Công ty đã kết thúc thành công tốt đẹp. Thông qua Hội nghị, Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Bidiphar quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2020.

Facebook

Tin tức khác