Tin tức

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

27/06/2020

Sáng ngày 27/06/2020, tại Hội trường Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội có sự tham dự của Lãnh đạo Sở, ban, ngành trong tỉnh, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, CTCP Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam BSC…cùng 611 cổ đông, đại diện cho 44.412.393 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,8% tổng số cổ phần của Công ty.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất- kinh doanh-đầu tư năm 2020, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, Báo cáo Ban kiểm toán nội bộ năm 2019, các Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020, Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua và mục tiêu chiến lược trong năm tới, Bidiphar sẽ tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

(i)        Lập Quy hoạch chi tiết khu đất 10 ha tại Khu kinh tế Nhơn hội theo hướng phát triển khu sản xuất dược phẩm tập trung, đồng bộ khoa học đảm bảo tiết kiệm chi phí xây dựng, chi phí điều hành, phù hợp mỹ quan và quy hoạch tổng thể của tỉnh về sản xuất công nghệ;

(ii)       Lập phương án khai thác năng lực các nhà máy đã hoàn thành xây dựng trong năm 2020, bao gồm Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư thuốc Tiêm và thuốc Viên;

(iii)      Tập trung đầu tư tối đa việc xúc tiến thị trường các dòng sản phẩm chủ lực và có lợi thế cạnh tranh phấn đấu đạt mức tăng trưởng tối thiểu 15%. Ưu tiên nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, phấn đấu tối thiểu 20 sản phẩm mới (thuốc)/ năm được đăng ký và sản xuất qui mô công nghiệp;

(iv)      Thiết lập quy trình quản trị chi phí sản xuất lưu thông theo phân khúc chuỗi giá trị sản phẩm từ khâu dự trữ-sản xuất-tiêu thụ-thu tiền và kết thúc đánh giá hiệu quả, trên cơ sở dữ liệu kếhoạch: ngân sách, dòng tiền, sản lượng… nhằm đảm bảo đánh giá chính xác hiệu quả từng phân khúc. Tổ chức thiết lập nhóm thu thập và phân tích dữ liệu kịp thời chính xác.

Cùng với sự đồng hành của cổ đông, HĐQT Công ty cam kết luôn đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu SXKD năm 2020 cũng như các năm tiếp theo, với quyết tâm xây dựng BIDIPHAR ngày một phát triển bền vững hơn.

Facebook

Tin tức khác