Tin tức

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

07/04/2019

Sáng ngày 20/04/2019, tại Hội trường Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội có sự tham dự của Lãnh đạo Sở, ban, ngành trong tỉnh, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, CTCP Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam BSC…cùng 297 cổ đông, đại diện cho 44.696.898 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,2% tổng số cổ phần của Công ty.

Năm 2018 đi qua với nhiều biến động và khó khăn của ngành Dược trong nước nói chung và Bidiphar nói riêng, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường hiện nay với sự tham gia của các doanh nghiệp lớn trong nước và các tập đoàn dược phẩm nước ngoài, bên cạnh đó việc giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao cùng với sự thay đổi liên tục các quy định về chính sách đấu thầu thuốc đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng bằng nhiều giải pháp đồng bộ và linh hoạt của Ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty BIDIPHAR đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, theo đó tổng doanh thu bán hàng đạt 1.474 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 201 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức đạt 15% trên vốn điều lệ.

Cũng trong năm 2018, HĐQT Công ty đã chỉ đạo thực hiện hoàn tất một số nội dung mang tính chiến lược bao gồm: Thực hiện niêm yết chính thức cổ phiếu Bidiphar (DBD) trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE ngày 15/06/2018, điều này khẳng định Công ty cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn theo qui định về thị trường tài chính, đảm bảo thông tin chính xác, tăng cường hệ thống quản trị công ty và sự minh bạch trong hoạt động nhằm đem lại những giá trị tốt nhất cho các cổ đông; Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất dược phẩm bidiphar công nghệ cao đang đi vào giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt thiết bị, dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào quý IV/2019 với công suất năm đầu tiên khoảng 500.000 lọ /năm (tương ứng doanh thu 100 tỷ/năm) và tăng lên 1,8 triệu lọ cho năm thứ 5 đạt 100% công suất thiết kế (tương ứng doanh thu 300 tỷ/năm); thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua chủ  trương nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 49% và đang tiếp tục quá trình hoàn tất hồ sơ gửi UBCKNN vào cuối Quý II năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua: Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, các Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019, Thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ, Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2019-2024), Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Sửa đổi Điều lệ Công ty, Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.

Đại hội cũng đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu năm 2019 của BIDIPHAR như sau:

– Tổng doanh thu:         1.500 tỷ đồng, tăng trưởng 102%;
– Lợi nhuận trước thuế:     200 tỷ đồng, tăng trưởng 99%;
– Cổ tức:            15% vốn điều lệ hiện hành.

Cùng với sự đồng hành của cổ đông, HĐQT Công ty cam kết luôn đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu SXKD năm 2019 cũng như các năm tiếp theo, với quyết tâm xây dựng BIDIPHAR ngày một phát triển bền vững hơn.

Một số hình ảnh tại Đại hội.

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

Facebook

Tin tức khác