Tin tức

Bidiphar tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

16/04/2018

Sáng ngày 14/04/2018, tại Hội trường Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội có sự tham dự của Lãnh đạo Sở, ban, ngành trong tỉnh, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, CTCP Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam BSC…cùng 814 cổ đông, đại diện cho 34.561.189 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,2% tổng số cổ phần của Công ty.

Năm 2017 bối cảnh nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, chính sách vĩ mô thường xuyên thay đổi, đặc biệt có một số thay đổi trong chiến lược phát triển ngành dược và các quy định liên quan đến chính sách đấu thầu của Nhà nước đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp dược phẩm, trong đó có Bidiphar. Nhưng bằng nhiều giải pháp đồng bộ và linh hoạt của Ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty BIDIPHAR đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, theo đó tổng doanh thu bán hàng đạt 1.460 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 204 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức đạt 15%.

Cũng trong năm 2017, HĐQT Công ty đã chỉ đạo thực hiện hoàn tất một số nội dung mang tính chiến lược bao gồm: Về dự án đầu tư nhà máy mới đã hoàn tất các khâu chuẩn bị về hạ tầng cơ bản, thiết kế chi tiết và đã đưa ra đấu thầu xây dựng trong tháng 03/2018, dự kiến khởi công trong tháng 5/2018; thành lập mới 02 chi nhánh ngoài tỉnh tại Tiền Giang và Kiên Giang.

Đại hội đã thông qua: Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch kinh doanh đầu tư năm 2018, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua các Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018; Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc năm 2018; Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Góp vốn đầu từ bằng giá trị quyền sử dụng đất cụ thể đầu tư xây dựng khách sạn tại lô đất số 34 đường Ngô Mây, phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội cũng đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu năm 2018 của BIDIPHAR như sau:

–          Tổng doanh thu:                                1.600 tỷ đồng, tăng trưởng 110%;

–          Lợi nhuận sau thuế:                   210 tỷ đồng, tăng trưởng 103%;

–          Cổ tức:                                         15% vốn điều lệ hiện hành.

Cùng với sự đồng hành của cổ đông, HĐQT Công ty cam kết luôn đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu SXKD năm 2018 cũng như các năm tiếp theo, với quyết tâm xây dựng BIDIPHAR ngày một phát triển bền vững hơn.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bidiphar tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ban tổ chức khai mạc Đại hội

Bidiphar tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ông Nguyễn Thanh Giang – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017

Bidiphar tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo và các Tờ trình Đại hội

Bidiphar tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Bidiphar tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT – TGĐ Công ty trả lời các ý kiến thảo luận của Cổ đông

Bidiphar tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ban kiểm soát Công ty CP Dược – TTBYT Bình Định ra mắt Đại hội

Facebook

Tin tức khác