Tin tức

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

27/03/2017

Sáng ngày 25/03/2017, tại Hội trường Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội có sự tham dự của Lãnh đạo Sở, ban, ngành trong tỉnh, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, CTCP Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam BSC…cùng 1.115 cổ đông, đại diện cho 43.230.558 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,5% tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội đã thông qua: Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch kinh doanh đầu tư năm 2017, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Năm 2016 bối cảnh nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, chính sách vĩ mô thường xuyên thay đổi, đặc biệt là các quy định trong ngành sản xuất dược phẩm, thị trường cạnh tranh gay gắt, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng bằng nhiều giải pháp đồng bộ và linh hoạt của Ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty BIDIPHAR đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, theo đó Tổng doanh thu bán hàng đạt 1.443 tỷ đồng, tăng 103% so kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 176 tỷ đồng, tăng 17% so kế hoạch; tỷ lệ chia cổ tức đạt 15%.

Cũng trong năm 2016, HĐQT Công ty đã chỉ đạo thực hiện hoàn tất một số nội dung mang tính chiến lược bao gồm: Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và vốn lưu động cho SXKD; đầu tư thành lập mới 03 công ty 100% vốn của Bidiphar nhằm thực hiện các dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-PIC/S; hoàn tất cơ bản Dự án đầu tư Trung tâm nghiên cứu phát triển R&D; hoàn tất đăng ký giao dịch cổ phiếu Bidiphar trên sàn UPCoM với mã giao dịch là DBD. Đây là những nội dung quan trọng làm tiền đề cho sự phát triển của Bidiphar.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua các Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017; Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài; Báo cáo việc đăng ký giao dịch CP Bidiphar trên sàn Upcom 2016 và lập phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE; Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc năm 2017.

Đại hội cũng đề ra mục tiêu năm 2017 của BIDIPHAR như sau: 

– Tiếp tục phát triển và giữ vững thị phần trên thị trường dược phẩm Việt Nam;

– Cung ứng kịp thời, đầy đủ các sản phẩm có chất lượng cao, giá cả hợp lý phù hợp nhu cầu thị trường theo từng giai đoạn;

– Đảm bảo đời sống của người lao động, đóng góp ổn định vào ngân sách của tỉnh;

– Thực hiện thành công kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+          Tổng doanh thu:                        1.500 tỷ đồng, tăng trưởng 104%;

+          Lợi nhuận sau thuế:                   144 tỷ đồng, tăng trưởng 105%;

+          Cổ tức:                                     15% vốn điều lệ hiện hành.

Cùng với sự tin tưởng của cổ đông, HĐQT Công ty cam kết luôn đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu SXKD năm 2017 cũng như các năm tiếp theo, với quyết tâm xây dựng BIDIPHAR ngày một phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Bidiphar: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

Facebook

Tin tức khác