NHÀ ĐẦU TƯ

Bidiphar công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 130/NQ – HĐQT ngày 10/02/2017 về việc thông qua chi trả cổ tức năm 2016.

10/02/2017

Xin vui lòng Donwload ở đường Link dưới đây.

 

Donwload: Bidiphar-Cong-bo-thong-tin-cv131.pdf

 

TIN LIÊN QUAN