NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Thanh Giang

16/12/2021

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

2021_12_16_DBD_BC-KQGD_ CP_cua_CD_Nguyen_Thanh_Giang.pdf

 

TIN LIÊN QUAN