Tin tức

Tin tức sự kiện

Bidisamin có thành phần là Glucosamine- một amino-mono-saccharide có trong mọi mô của cơ thể con người. Glucosamine được cơ thể dùng để sản