Tin tức

Tin tức sự kiện

Thầy thuốc nhân dân Phạm Thị Thanh Hương – Tổng giám đốc Bidiphar vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)