Thông tin mời thầu

Tiền đấu thầu – mua sắm booth cân

30/09/2023

Kính gửi quý công ty cung cấp Booth cân

Hiện chúng tôi cần trang bị booth cân có chức năng kiểm soát ẩm, kiểm soát nồng độ oxy.

Chúng tôi có các yêu cầu theo file đính kèm.
Quý công ty vui lòng xem thông tin đính kèm sau đó:
+ Xác nhận đáp ứng hay không đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật của bên bidiphar (file exel đính kèm).

+ Bảng báo giá dự toán đính kèm các thiết bị.

Chúng tôi nhận hồ sơ đến hết 09h00 ngày 07/10/2023

Hồ sơ quý công ty gửi về địa chỉ mail: banqlda@bidiphar.com và cc: ktnb@bidiphar.com

Lưu ý: tiêu đề phản hồi email: “Tiền đấu thầu – Booth cân – <tên nhà cung cấp>”

File đính kèm

Facebook

Tin tức khác