NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 và tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019

26/02/2019

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

Download:

TB-ngay-dang-ky-cuoi-nhan-co-tuc-2018.pdf

TIN LIÊN QUAN