NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo niêm yết và ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu của Bidiphar tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM

08/06/2018

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: 

CBTT-SGDCK-niem-yet-CP-DBD.pdf

TB-giao-dich-co-phieu-lan-dau.pdf

 

TIN LIÊN QUAN