Tin tức

Thông báo mời thầu

01/04/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

                                                                                                  Quy Nhơn, ngày 28 tháng 03 năm 2018

1.Công ty CP Dược-TTBYT Bình Định (BIDIPHAR) có kế hoạch tổ chức đấu thầu xây lắp gói thầu Thi công xây dựng hạng mục Nhà máy thuốc điều trị ung thư thuộc công trình Nhà máy sản xuất Dược phẩm Bidiphar Công nghệ cao tại Khu A, Khu kinh tế Nhơn Hội, Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn hai túi Hồ sơ.

2.Công ty CP Dược-TTBYT Bình Định mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu Công trình trên.

3.Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu công trình nêu trên có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại Công ty CP Dược-TTBYT Bình Định:

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056.3846500 (Gặp A.Đạt, Email: datnt@bidiphar.com)

Fax: 056.3846846

4.Nhà thầu tham dự sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 7h ngày 02/4/2018 đến hết ngày 07/4/2018 (theo giờ hành chính).

5.Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá là 300.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm triệu đồng) và phải chuyển đến văn phòng Công ty CP Dược-TTBYT Bình Định, 498 Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định vào trước 8giờ30, ngày 23 tháng 4 năm 2018 (Ghi theo thời điểm đóng thầu).

6.Tất cả các hồ sơ dự thầu nộp đúng hạn và theo đúng yêu cầu  nêu trong hồ sơ mời thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ (địa phương), ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại Văn phòng Công ty CP Dược-TTBYT Bình Định.

Công ty CP Dược-TTBYT Bình Định kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                                                                         ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

                                                                                                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                  NGUYỄN VĂN QUÁ

File đính kèm download Tại đây

 

 

                                                                                                        

Facebook

Tin tức khác